We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

pm


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Friday, 26 October 2012

26 Ekim 2012Galaktik Federasyon Göklerin Gezgini mesajı26:10:2012

Federasyondan selamlar:

Bugün bu yere, bu zamana, bu ana yol açmış olan olayların bir anlatımıyla başlıyoruz. Buradayız ve her zaman bu zamanlarda size yol göstermekteydik. Öyle olması gerektiği için gelecek şeylerin bekleyeni oldunuz. Zaman kaçınılmaz olana daha da yaklaşıyor. Dünyanızda yapacak çok şey var ve bunları yapmak için de çok az zaman var.

Saturday, 21 July 2012

21.07.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
Göklerin Gezgini, 21 Temmuz 2012


Federasyondan selamlar:

Siz böyle inanmazken, dünyanızda, uzun zamandır ilahi planın tahmin etmekte olduğu sonuçlara ilerlemekte olan pek çok şey vardır. Bu belirsizliğin zamanlarında sizi görmek ve misyonunuzda size yardım etmek için buradayız. Kim olduğunuz ve nereden geldiğinize ilişkin hafıza kaybınızın sizin başınıza açtığı dertleri anlıyoruz. İlgileniyoruz ve buradayız. Siz dünya sahnesinde oynanmış olan tüm oyunları ve oyun olmayanları anlayamazken, biz size herşeyin uzun zaman önce yapılan plana göre ilerlediğini ve sizin de doğru rotada olduğunuzu söylüyoruz.Bilim adamlarınız tarafından gözlenmiş ve ölçülmüş olan enerji modellerindeki büyük değişimin raporları medyanıza kısa bir süre sonra gelecek. Bu değişimler karmaşıklığını dışında, dünyanızı yükselten enerjinin sürekli genişleyen büyümesinin parçasıdır. Bu değişikliklerin dikkate alınma derecesine özel önem verin ve bu enerjinin bugün dünyanızda sahip olmakta olduğu kitlesel etkileri anlayacaksınız.


Her zaman size söylediğimiz gibi, dünyanızda gördüğünüz değişiklerin bir Hollywood filmi gibi gelmediğini görüyorsunuz, ancak planın gerçekleştirmeye çalıştığı arzu edilen değişimle sonuçlanan dereceli bir koşullar seti olarak gelir. Hükümetlerinizin, bankacılığın ve iş hayatının yapısında kitlesel değişiklikler görmeyi beklediniz, ancak bu karışıklık (bozgun, beklenmedik durum) insanlarınızın üstesinden geleceğinden çok fazla olmuştur. Bu değişiklikler, tüm gerekli değişiklikler gibi, doğası gereği derecelidir ve bazen ilkin belli belirsizdir. Ancak, buradadırlar ve yürürlüktedirler. İnsanlarınızın banka kartellerine yönelik algılamalarındaki çok ince ancak çok güçlü kaymayı algılamadınız mı? Gaia’nın doğal afetlerinin yavaşlamasına şahit olmadınız mı? Dünya liderlerinizin bu sorunlara ve insanların yöneldiği ve yalnızca şirket çıkarlarına hizmet etmeyen olaylara karşı düşüncelerindeki değişikliği hissetmediniz mi? Bu ince değişimler sahnenin arkasındaki girişimler, uğraşlar ve eylemler ilgili olduğu şeylerdir.


Son zamanlarda, galaktik bir ölçekte, süreçte geldiğimiz yeri ve planın gerektirdiği kaçınılmaz amaçlara doğru ilerlemek için bundan başka yapılması gereken şeyleri değerlemek için tekrar toplandık. Büyük ara gemilerimizin birinde gerçekleşen bu toplantı müşterek durumumuz hakkında bazı ilginç konsensüse yol açtı. Bu toplantı Federasyonun temsilcileri kadar, dünyanızdan delegeleri de kapsadı. İnsanlarınız dinlendi ve duygularınız konsensüste en başta dikkate alındı. Bu konsensüsün adımlarından ilkini şimdi ciddiyetle yürürlüğe koymaya başladık. Gelecek günlerde bu ilk adımı uzayınızdaki yoğun varlığımız şeklinde göreceksiniz. Ana gündemin ilk gelişmesi yürürlüktedir.


İnsanlarınız dünyadaki İlluminati’nin kontrolünü anlamaya yönelik değişimi yaşamaya başladılar. Buna bir son verebilme yeteneğine sahip yetkililer, ileriye gitmeleri için yolun açık olduğunu ve gizli bireylerin direncinin bu zamanda bir dereceye kadar güvence veren eylemlerle azaldığını fark etmişlerdir. Sizin kendi kahramanlarınız tarafından yapılan bu cesur eylemlerle ve ilki bizim tarafımızdan atılan, planın bu son aşamasındaki bir dizi adımlarla dünyanızdaki enerjinin sonraki düzeyi başarmaya ve amaç için zorunlu sonraki aşamayı uygulamaya yetecek düzeye yükselmesini umut ediyoruz.


Siz olağanüstü insan varlıklarısınız. Galaktik ruhsal okulların en büyüğünde çok zorlu ve uzun çalıştınız ve öğrenme kurumlarının Harvard’ından mezun olmak üzeresiniz. Evrenin her yerinde hizmetlerinize çok fazla ihtiyaç duyulur ve siz kimliğiniz ve başardığınız şey için açık kollarla ve büyük saygıyla karşılanacaksınız. Olumlu bir sonuç için sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Biz, dolayısıyla sizin yeteneklerinizin, özelliklerinizin ve işlenmemiş ruhsal gücünüzün hayranlığında başı çekeceğiz.


Barış içinde olun.


Channeler: Wanderer of the Sky

Çeviri: BDost

Thursday, 21 June 2012

21.06.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies21:06:2012


Federasyondan selamlar:

Federasyondan selamlar: Bugün dünyanızda Illuminati'nin tutuklanması ve finansal sistemlerinizin yeniden yapılanmasına odaklanmış kolektif düşüncelerinizle gelişen büyük umut var. Bunlar planlandığı gibi gidiyor. Tüm bunlar dünyanız çapında ve orkestral tutumla yürüyor ve eğer planların stratejik gelişmişliklerini ve derinliklerini bilseydiniz bu sizi şaşkına çevirirdi. Sizinle, önümüzdeki haftalarda sonuçlanacak ve halihazırda başlamış gelişmeleri, bu eylemleri tehlikeye atmayacak şekilde konuşmak için buradayız.


Friday, 11 May 2012

14:04:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies14:04:2012


Federasyondan selamlar:Bugün Dünya'nızda, kolektif düşünceleriniz Illuminati tutuklanmaları ve finans sisteminizin yeniden yapılanmasına odaklandıkça büyük bir umut yeşeriyor. Bunlar aynı beklendiği gibi. Hepsi dünyanızda planlı bir şekilde yürüyor. Öyle ki, bu stratejik gelişmeyi derinlemesine bilseydiniz şaşkına dönerdiniz. Burada, şu anda yürülükte olan ve önümüzdeki haftalarda meyvelerini alacağınız planları tehlikeye atmayacak şekilde konuşmak için bulunuyoruz.

Wednesday, 18 April 2012

25:03:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies25:03:2012


Federasyondan selamlar:

Dünyanızın yükseliş süreciyle hizalanmaya getirecek olan süregelen değişiklikler olacağını söyleyerek başlayalım. Gaia yaratıcıya hazır olduğu mesajını göndermiştir. O ve biz, yanıtı heyecanla beklemekteyiz. Bu küçük bir mesele değil. Yaratıcıdan gelen yanıt ifşaata doğru ilerlememize izin veren “yeşil ışık” olabilir. Böylece nasıl ve ne zaman ilerleyeceğimiz hakkındaki sözü beklediğimiz bu zamanda, kalplerimiz yaratıcıya doğru döndü.


Thursday, 15 March 2012

14:03:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

14:O3:2012


Federasyondan selamlar:

Gezegeninizde bugün ortaya çıkmakta olan şeyler hakkında çok fazla şey söylenebilir. Size bu yaklaşan olaylar ve onların nasıl hızlı bir şekilde ve ardı ardına geleceğinden bahsediyoruz. Meydana gelecek olan şeylerin domino etkisini şimdi görmeye başlamaktasınız.

Saturday, 18 February 2012

18.02.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


February 18, 2012


Federasyondan selamlar:

Bugün, realitenizin her düzeyinde meydana gelmekte olan bir hızlanmayı konuşacağız. Bu siz öyle olduğuna inandığınız için zamanın “hızlanması” değildir. Bazen, bu zamanın kendisinin “realitesi” değil, algılamanızın bir şeklidir. Biz daha çok dünyanızın realite yapılarının altında yatan her şeyin hızlanmasından söz ediyoruz.

Uzayınızda büyük gürültüler duyulmaktadır. Bunlar gerçektir, olmaktadırlar ve onlar bu hızlanma sürecinin

Thursday, 12 January 2012

12.01.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


12.01.2011


Federasyondan selamlar:

Meydana gelmek zorunda olan şey şimdi Dünya hükümetlerinizin en yüksek düzeylerinde, kapalı kapılar ardında ve Dünya'daki diğer hükümetler için de temsilciler aracılığıyla tartışılmaktadır. Kaçınılmaz olana yaklaşıldıkça liderleriniz gezegeninizin her yerini kaplayan ifşaat hareketinin durdurulamayacağının farkında varıyorlar. O’nlar ya bu hareketle süpürülüp atılacaklarını ya da dizginleri ele alıp ifşaatı kendileri yapmaya karar vermeleri gerektiğini biliyorlar. Ortak paydalarında bile kendi aralarında savaşırlarken bu konularda kafalarını toplayamamaları bizi bile şaşırtıyor. Zaman geldiğinde, bazıları kaçınılmaz olarak vazgeçer ve süreç yine başa döner. Yapılması gereken şey için, eğer kendi insanlarınızca yapılmazsa diye arkaplanda bekliyoruz.

Wednesday, 4 January 2012

04.01.2012


 
The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
04.01.2011Federasyondan selamlar:

Bugün, söylendiği gibi, Dünya’nızda çok fazla şey dönüyor. Gözünüzü açık tutun. Çünkü ışıktan yana gibi görünenler öyle olmayabilirler ve İlluminatiye hizmet ediyor görünenler de sizi şaşırtabilirler. Korumamızı, bu zamanda korunmaya en çok ihtiyacı olanlara yaydık ve İlluminatinin uygarlığınızın beşiğinde büyük bir çatışma başlatma çabalarını durdurduk. Planların kaçınılmaz olana doğru ilerlemesi gerektiğinden, bunun meydana gelmesine izin veremezdik.

NEWS ABOUT TURKISH RESISTANCE

MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects
Updated information:

http://insanlikolmedi.tumblr.com/

Gas-mask made from water bottle.

Updating visuals from the Resistance: http://occupygezipics.tumblr.com/

The only hero TV channel constantly broadcasting from resistance: http://www.trcanlitv.net/2013/05/halk-tv-izle.html

Another important issue is:

Some dark forces try to show this as Turkish spring, like Arab spring. This is not something as it was in Libya, Bahrein or Egypt. This is 10 years of unrests respond to government. Football clubs killing each other for goals, left parties, right parties, communists, religious people, modern people, every type of citizen helping each other and united against Tayyip Erdogan (president)

Police told using orange gas in some locations too (orange agent: real chemical USA used in Vietnam war)
Please sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


TURKISH - MASS VISUALISAT​ION VENUS TRANSIT JUNE 5-6

Mass visualization - Venus transit